top of page

Đạo gia

Kiến tạo sự nghiệp dựa trên sự vô vi

Nếu như Khổng Tử mất cả một đời dạy học , truyền giảng Nho thuật của mình, đến sau khi mất mới được người đời tôn là “bậc thầy của muôn đời”, thì cũng có một người không làm gì hết, chỉ vội vàng viết 1 cuốn sách 5000 chữ rồi đi ẩn cư mà hậu thế đến nay vẫn tôn sùng thậm chí còn hơn cả Khổng Tử. Đó chính là Lão Tử, là một bậc chân nhân đắc Đạo mà Khổng Tử còn từng phải đích thân đi thọ giáo, ông đã than rằng: “Ta đã gặp được Lão Tử, cảnh giới tư tưởng của ông ấy chẳng khác gì con rồng quá đỗi hư không kia, ông ấy đã khiến ta nói không thành lời, lỡ mở miệng mà không thể rút lại được, khiến tâm, thần của ta bất định, không biết ông ấy rốt cuộc là người hay là thánh. Lão Tử, quả thực là thầy của ta!"

Trên đời có vô số con đường thành công bởi vì nó tùy thuộc vào cách mà mỗi người định nghĩa về nó. Nếu bạn cho rằng thành công lớn nhất là phải đạt đến một cách tự nhiên không cưỡng cầu, mọi việc đều phải “tùy cơ hành sự”, chú trọng giữ vững thân tâm thanh tĩnh, bất động trước mọi hoàn cảnh thì bạn chính là một môn đệ tiềm năng của Đạo gia. Đây cũng là một nền triết lý được áp dụng song song với Nho gia trong việc trị quốc và tu dưỡng tâm tính của các bậc Đế vương cũng như danh nho mấy nghìn năm qua.

 

Các vua quan Trung Hoa ngày xưa đều coi “nội Đạo-ngoại Nho” là đường lối trị quốc mẫu mực, coi việc đạt đến vô vi thanh tĩnh khi trị quốc là chuẩn mực cao nhất. Trong thời hiện đại đầy thử thách và áp lực khắp nơi, việc có thể giữ cho tâm hồn mình thanh tĩnh hài hòa trước mọi áp lực quả là một món quà quý cho mọi lãnh đạo vậy.

 

Chúng tôi tin rằng với những nỗ lực không ngừng khi học hỏi và thực hành các tinh hoa Đạo gia, các bạn sẽ thụ ích to lớn về phát triển tâm thân và qua đó khơi nguồn cảm hứng để đột phá chính bản thân, tạo nên một sự nghiệp lãnh đạo to lớn một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Chúc bạn “cần nhi hành chi" để có thể “Vô cầu nhi tự đắc”.

Bộ kiến thức về Đạo gia

Kiến thức khởi đầu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

2

Đạo gia là gì?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

2

Các khái niệm cơ bản thông dụng trong Đạo gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Đạo gia thời cổ đại

Hiểu về triết lý Đạo gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

Đạo và Đức

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Âm Dương Ngũ Hành

Các trường phái tiêu biểu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Luyện đan phục dược

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Hoàng Lão

Các danh nhân Đạo gia Trung Hoa

Quảng Thành Tử

Thời gian đọc (phút):

1

Quảng Thành Tử

Trang Tử

Thời gian đọc (phút):

1

Trang Tử

Phục Hy

Thời gian đọc (phút):

1

Phục Hy

Lão Tử

Thời gian đọc (phút):

1

Lão Tử

Các danh nhân Đạo gia Đại Việt

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Văn Du Tường

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Trần Hưng Đạo

Sách Đạo gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

Đạo đức kinh

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

9

Nam Hoa Kinh

Văn minh Đạo gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Thái cực quyền

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Khí công

Các Thần Tiên của Đạo giáo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Bành Tổ

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Nữ Oa

Đạo gia ứng dụng

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Lãnh đạo Vô Vi

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Y học dưỡng sinh

bottom of page