top of page

Kỹ năng lãnh đạo

Trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc

Cho dù là lãnh đạo của một công ty, một bộ phận, một đội ngũ nhỏ hay chỉ là bản thân bạn, thì kỹ năng để tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người hành động là vô cùng cần thiết. Chúng tôi có bộ tài nguyên dành cho cả những người lãnh đạo giàu kinh nghiệm hay chỉ là "tay mơ".

Để bắt đầu hiệu quả, hãy tận dụng các bài test để xác định điểm mạnh của bạn dưới tư cách lãnh đạo và hiểu rõ phong cách tạo động lực của bạn. Sau đó, đi sâu vào các lý thuyết và phong cách lãnh đạo, để khám phá điều phù hợp nhất với bạn và đội ngũ của bạn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng các tài nguyên về trí tuệ cảm xúc, quản lý khủng hoảng và lập kế hoạch dự phòng để thực sự củng cố kỹ năng lãnh đạo của mình.

Bộ kiến thức về Leadership

Kiến thức khởi đầu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Lãnh đạo là gì?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

Công cụ đánh giá Động lực lãnh đạo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

Kỹ năng lãnh đạo của bạn đang ở mức nào?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

3

Kiểm tra Cảm hứng Lãnh đạo của bạn đang ở mức nào

Tổng quát về Tư duy lãnh đạo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Chỉ số vốn lãnh đạo của Ulrich

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

Mô hình Quy trình Lãnh đạo của Dunham và Pierce

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Các lý thuyết lãnh đạo cốt lõi

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Nhà lãnh đạo đích thực

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Lãnh đạo có đạo đức

Hiểu về Quyền lực

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

Mô hình 5 loại quyền lực lãnh đạo của French và Raven

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Xây dựng Quyền lực Chuyên gia

Phong cách Lãnh đạo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

0

Phong cách quản lý của bạn là gì?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Thuyết mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

7

Phong cách lãnh đạo tự do với phong cách quản lý vi mô

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

2

Mô hình Lãnh đạo " lấy hành động làm trung tâm"

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Lưới quản lý Blake và Mouton

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

7

Lãnh đạo chuyển đổi

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

Phong cách lãnh đạo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Mô hình lãnh đạo liên tục của Tannenbaum và Schmidt

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Mô hình Lãnh đạo dựa trên thế mạnh

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Thuyết lãnh đạo theo định hướng - mục tiêu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

9

Lãnh đạo thích ứng

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

12

7 Sự chuyển đổi của Lãnh đạo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

Mô hình phong cách lãnh đạo của Lewin

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Lý thuyết lãnh đạo ma trận

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

7

Mô hình Lãnh đạo đại dương xanh

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

13

6 phong cách lãnh đạo bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Lãnh đạo kiểu đầy tớ

bottom of page