top of page

Nho gia

Lãnh đạo dựa trên đạo đức và phẩm hạnh

Với lịch sử lâu dài khởi nguồn từ các vương triều đầu tiên của Trung Hoa, qua mấy nghìn năm với biết bao thăng trầm mà đến nay nền triết lý này vẫn được coi như chuẩn mực và còn sức sống mãnh liệt tại châu Á,. Điều này đã chứng minh giá trị bất hủ của nó, một học thuyết vô cùng hiệu quả có thể áp dụng để quản trị mọi tổ chức cho đến cả quốc gia.

 

Trong quá trình thực tiễn lâu dài của mình, học thuyết này đã tạo ra vô số những vĩ nhân từ vua chúa, tướng lãnh cho đến văn thần, sĩ phu đều nổi tiếng với thành tựu quản trị cũng như đạo đức của mình. Hơn thế nữa, nó còn hệ tư tưởng chủ đạo góp phần chủ yếu xây dựng nên những đế quốc to lớn hùng mạnh nhất, những vương triều vô cùng huy hoàng trên khắp Đông và Bắc Á.

 

Trong Thế kỷ này, trước những thách thức ngày càng to lớn hơn của môi trường kinh doanh khắc nghiệt, phẩm chất của lãnh đạo sẽ ngày càng được yêu cầu cao hơn. Trong số các phẩm chất ấy, Đạo Đức và niềm cảm hứng cống hiến trong sự nhiệt huyết vô vụ lợi có lẽ là điều mà tất cả công ty, tổ chức nào cũng cần.

 

Nhưng những phẩm chất đó chỉ có thể rèn luyện từ những học thuyết cổ xưa như Nho gia mà thôi. Đó là quá trình tu dưỡng để hình thành một nhân cách lãnh đạo vĩ đại, hành trình trở thành bậc chính nhân quân tử. Vì thế chúng tôi tin rằng, những giá trị của học thuyết Nho gia sẽ đem lại cho những các bạn những gì bổ ích nhất trên con đường phát triển bản thân, đặc biệt là trở thành một người lãnh đạo đầy cảm hứng, một bậc quân tử chân chính, một bậc Đại Nhân.

Chúc các bạn thành công và thành Nhân.

Bộ kiến thức về Nho gia

Kiến thức khởi đầu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

1-Nho gia là gì?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

14

4-Nho giáo ở Việt Nam

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

2-Nho gia thời cổ đại

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

5

5-Hình nhi Thượng học-Khái niệm căn bản

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

13

3-Nho gia qua các triều đại Trung Hoa

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

6-Hình nhi Hạ học-Khái niệm căn bản

Hiểu về triết lý Nho gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Lãnh đạo kiểu Nho gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Vũ trụ quan Nho gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

Triết lý dạy và học Nho gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

7

Trật tự xã hội Nho gia

Các trường phái tiêu biểu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Mạnh Tử - Tuân Tử

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

72 môn đệ Khổng Tử

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Khổng Tử

Các nhà chính trị Nho gia Trung Hoa

Khuất Nguyên

Thời gian đọc (phút):

1

Khuất Nguyên

Đào Uyên Minh

Thời gian đọc (phút):

1

Đào Uyên Minh

Các nhà chính trị Nho gia Đại Việt

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Nguyễn Hiền

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Lý Thánh Tông

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Chu Văn An

Sách Nho cho người lớn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Nho giáo-Trần Trọng Kim

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Ngũ Kinh

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Tứ thư

Sách Nho cho trẻ em - Thai giáo

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Thiên tự văn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Tam tự Kinh

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Nhị thập tứ hiếu

Văn minh Nho gia

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Lễ nghi quan hôn tang tế

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Lễ nghi triều đình

Nho gia ứng dụng

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Lãnh đạo Nho gia căn bản

bottom of page