top of page

ĐẠI HỌC-NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CHÂN CHÍNH (PHẦN 3)

VÌ SAO PHẢI LÃNH ĐẠO THEO ĐẠI HỌC?Hình Khổng Tử giảng bài tại rừng Hạnh

Tiêu chuẩn lãnh đạo của Nho gia, hay còn gọi là tiêu chuẩn của người quân tử là một tiêu chuẩn vô cùng cao, có thể nói là cao nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của cả nhân loại.

Điều này có được là vì người quân tử của Nho gia mang trong mình sứ mệnh nhập thế cứu đời, dẫn dắt quần sinh cùng đi đến thành công và hạnh phúc, sao cho thiên hạ trở nên nhân từ lễ nghĩa, vua tôi trên dưới hòa thuận, cả xã hội hài hòa và bền vững, tôn ti trật tự rõ ràng, ai cũng hết mình cống hiến. Để làm được tất cả điều đó thì người quân tử phải rèn luyện tài và đức bản thân sao cho đạt đến mức độ cao nhất, đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình rõ ràng và quan trọng nhất là quyền lợi bản thân đặt xuống sau tất cả mọi người, sao cho “công thành thì thân thoái”, chỉ cần lưu lại danh thơm là được. Cái tiêu chuẩn đó không chỉ là ngày nay mà cả nghìn năm trước cũng đã là rất khó để đạt đến được và đến hôm nay thì chỉ cần nghe nhắc đến đã có người bảo rằng nó chỉ là huyền thoại mà thôi. Vậy nếu các bạn muốn trở thành huyền thoại, ắt phải học những thứ trong huyền thoại vậy.


Mạnh Tử nói: Nhân giai khả dĩ vi Nghiêu. Thuấn ( Người học Đạo phải có mục đích làm Đại nhân như Nghiêu, Thuấn). Phải có cái Tâm ấy mới đạt đến cái tầm ấy được. Chúng ta ở đây học Đạo của nhà lãnh đạo, học cái học lớn ( Đại Học), học để thành bậc Đại Nhân Đại Trí để dẫn dắt hạ thuộc và những người trong thể hệ của mình cùng đi đến thành đạt và hạnh phúc. Đó là quá trình tu thân và cũng là quá trình đột phá bản thân, tạo ra sự nghiệp lưu lại cho nhiều đời sau, không chỉ đơn giản là làm nghề lãnh đạo, là lên chức, là thêm lợi lộc. Đây là cống hiến và hoàn thiện bản ngã của chính mình, là một công trình nghiêm túc và to lớn.


Như đã nói ở trên, sách Đại Học đưa ra 3 cương lĩnh dành cho bậc Đại Nhân, gọi là Tam cương gồm có : Minh minh đức, Tân dân và Chỉ ư chí thiện. Đây chính là 3 phương lược lớn mà một người quân tử cần tuân theo để có thể thành công đạt đến Bình Thiên Hạ. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để hiểu từng mục nhé


35 views3 comments
bottom of page