top of page

10 sai lầm phổ biến trong việc quản lý thời gian


Bạn quản lý thời gian của mình đến mức độ nào? Nếu giống như đa số mọi người, câu trả lời của bạn có thể không tích cực một tý nào! Có thể bạn cảm thấy quá tải, và thường xuyên phải làm việc muộn để chạy deadline. Hoặc có thể ngày của bạn đang đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, và kết thúc bằng sự căng thẳng và mất mát về tinh thần.


Mọi người đều biết rằng việc quản lý thời gian sẽ giúp mọi thứ hoạt động hiệu quả hơn; nhưng lại khó xác định những lỗi quản lý và biết cách cải thiện chúng. Khi bạn quản lý tốt thời gian, bạn sẽ làm việc đặc biệt hiệu quả trong và mức độ căng thẳng giảm xuống rõ rệt. Bạn có thể dành nhiều thời gian cho những dự án thú vị, để tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống.


Tóm lại, nắm giữ thời gian giúp chúng ta hạnh phúc hơn!


Trong bài viết này và trong video dưới đây, chúng ta sẽ xem xét 10 lỗi quản lý thời gian phổ biến nhất, cũng như xác định các chiến lược và cách mà bạn khắc phục chúng.


Đón xem...

15 views0 comments
bottom of page