top of page

4 4 chiều hướng quản trị của BirkinshawPhát triển mô hình quản lý phù hợp


Giá cả, chuyên môn hóa, chất lượng và dịch vụ - đây chỉ là một số cách mà bạn có thể đạt được lợi thế trong ngành của mình.


Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn có thể thành công hơn bằng cách điều chỉnh cách tiếp cận quản lý của tổ chức để phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn?


Bạn có thể khám phá điều này với mô hình "4 chiều hướng của quản trị – Birkinshaw". Chúng tôi sẽ xem xét bốn chiều hướng của quản trị trong bài viết này và chúng tôi sẽ khám phá cách bạn có thể sử dụng chúng để phát triển mô hình quản lý hiệu quả hơn cho doanh nghiệp của mình."


Giới thiệu về mô hình 4 chiều hướng của quản trị


Julian Birkinshaw, Giáo sư Quản trị chiến lược và quốc tế tại Trường Kinh doanh London, xuất bản cuốn sách của mình, “Tái tạo trong quản lý”năm 2010


Mô hình 1 (xem hình bên dưới) nhấn mạnh bốn chiều/nội dung trong quản lý.


Mỗi chiều/nội dung có hai nguyên tắc đối lập - Những nguyên tắc này là “các giả định hoặc những niềm tin về cách thứcthực hiện thường áp dụng hoặc nên áp dụng.” Những nguyên lý này là nền tảng cho các hoạt động thường ngày mà các nhà quản lý của tổ chức thực hiện.


Nguyên tắc phía bên trái là các nguyên tắc truyền thống: đó là những phương pháp quản lý đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ. Nguyên tắc phía bên phải là nguyên tắc thay thế: đây là những phương pháp mới hơn trong tư duy quản lý.


Bạn có thể sử dụng khuôn khổ để suy nghĩ về cách tiếp cận quản lý mà bạn hiện đang sử dụng và để khám phá xem liệu bạn có thể phát triển một mô hình quản lý hiệu quả hơn hay không - một mô hình phù hợp với chiến lược của bạn và cách bạn muốn kinh doanh.


Quản lý ngang: Các hoạt động


Chiều hướng này liên quan đến cách các nhà quản lý điều phối hoạt động với những người mà họ không có quyền kiểm soát trực tiếp. Các nguyên tắc đối lập là:

Quan liêu (Bureaucracy)

Với cách tiếp cận quan liêu, các tổ chức sử dụng các quy tắc chính thức, vị trí hoặc chức danh trong công việc, thủ tục và hướng dẫn chính thức để điều hướng hoạt động. Kết quả có thể dự đoán trước được. Quản lý theo quan liêu cần thiết trong hầu hết các tổ chức; và, nó đặc biệt quan trọng trong các tổ chức đang đối phó với những rủi ro ngay lập tức (bao gồm cả rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn). Nhược điểm của quản lý theo quan liêu là nó có thể gây khó khăn cho việc đạt được thay đổi cũng như kìm hãm sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tự chủ. Điều này có thể làm tổ chức gặp khó khăn khi thay phương hướng, và gây chán cho nhân viên.


Xuất hiện (Emergence)


Xuất hiện mang tính chất tự phát hơn và dựa trên sự độc lập và tự chủ (rất quan trọng nếu bạn muốn nhân viên tự lập). Nhân viên tự tổ chức, làm việc độc lập, và có phản ứng nhanh. Tạo điều kiện cho đổi mới và sáng tạo, cũng như đem tới tinh thần chiến đấu cao hơn và tham gia tốt hơn


Nhược điểm của mô hình quản lý này là trừ khi tổ chức không chặt chẽ, các đội và các tổ chức có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn và vô tổ chức. Nhân viên có thể mất tập trung vì có quá ít các quy định tại chỗ, và họ có thể thực hiện những hành động được coi là hợp lý từ quan điểm của đội, nhưng có hại từ một góc độ lớn.


Quản lý dọc: Quyết định


Nội dung này nói về cách thức ra quyết định trong tổ chức.Các nguyên tắc là:


Quyết định theo hệ thống cấp bậc (Hierarchy)

Hệ thống phân cấp được dựa trên quyền hạn và quyền lực. Quản lý cấp cao đưa ra quyết định, khi chúng được nhận thức phải có chuyên môn hơn và có cái nhìn tốt hơn về bức tranh lớn toàn cảnh hơn cấp dưới.

Hệ thống phân cấp có thể thúc đẩy mọi người làm việc chăm chỉ trong thời gian dài, bởi vì họ muốn di chuyển đến vị trí mạnh mẽ hơn trong tổ chức. Nó cũng có thể có hiệu quả cho giao trách nhiệm, tổ chức công việc, và xử lý ra quyết định, đặc biệt là trong các tổ chức lớn hơn.

Tuy nhiên, hệ thống phân cấp giả định rằng “các ông chủ biết tốt nhất,” ngay cả khi điều này là không hoàn toàn đúng sự thật.Nó có thể hạn chế trao đổi trong tổ chức; và điều này có thể dẫn đến “nghèo những quyết định” được đưa ra bởi những người mạnh mẽ. Quản lý dựa trên hệ thống phân cấp cũng có thể tinh thần thấp hơn và các nhà quản lý nếu không lắng nghe hay hỗ trợ cho các thành viên, hoặc nếu họ không cho mọi người thấy được lòng tin về những đóng góp của họ.


(continue)


21 views0 comments
bottom of page