Cân bằng Âm Dương trong mối quan hệ gia đình

Chào tất cả mọi người,


Ngày hôm nay Long xin chia sẻ với mọi người về những cảm nhận ứng với thuyết Âm Dương trong đời sống hàng ngày.Ngày xưa cũng như ngày nay, thuyết tương đối âm dương vẫn gắn bó mật thiết và sâu sắc với văn hóa phương Đông và trong đó có Việt Nam. Nó được biểu hiện cụ thể, chân phương từ nhiều góc độ trong đời sống và âm dương là bản chất của vạn vật.


Như mọi người cũng biết âm dương luôn hiện hữu quanh chúng ta, vô hình cũng như hữu hình trong một sự vật hay một sự việc nào đó và âm dương cũng hiện hữu ngay tại gia đình của chúng ta.


Một gia đình nếu muốn hạnh phúc thì phải cân bằng hai phần Âm và Dương ở trong gia đình.


Vợ chồng là một cặp âm – dương, cho nên trong đời sống vợ chồng thì chỉ một vợ, một chồng thì gia đình mới hạnh phúc. Vì vậy có câu “Nhất âm nhất dương chi vị đạo”, có nghĩa là một âm một dương mới gọi là đạo. Đạo vợ chồng cũng tương tự như vậy.


Âm và Dương ở đây có thể là Vợ và Chồng hoặc là Cha và Mẹ hai mặt này không bao giờ tồn tại riêng lẻ dương mà không có âm thì không còn là dương, âm mà không có dương cũng không còn là âm. Dương phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành âm, âm phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành dương cũng đồng nghĩa nếu như trong một gia đình mà thiếu đi một trong hai phần đó thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc.Dương thịnh thì âm suy và âm thịnh thì dương suy


Âm là mặt đối lập đóng vai trò một cái phanh kìm hãm không cho dương phát triển quá lố, đến mức cực đoan. Ngược lại cũng vậy, khi âm thịnh thì dương là cái phanh kìm hãm không cho nó phát triển quá mức.


Trong một gia đình nếu không cân bằng được Âm Dương thì sẽ mang lại những năng lượng tiêu cực trong chính ngôi nhà đó, sự hòa hợp giữa hai vợ chồng đó là sự hòa hợp giữa hai cực âm và cực dương. Nếu âm dương không cân bằng thì sẽ sinh ra bất hòa. Người chồng hoặc người vợ vượt quá chức năng của mình sẽ dẫn đến gia đình mất hòa khí.


Nếu như mọi thứ không được kiểm soát ở thế cân bằng thì sẽ khiến hệ lụy về phía sau, con cái của chúng ta sẽ có những ký ức tuổi thơ không vui vẻ và những ám ảnh khi trưởng thành.


Cha mẹ là tấm gương của trẻ nhỏ, một đứa nhỏ khi được sinh ra đời như một tấm giấy trắng chúng ta là những nét mực đầu tiên thế nên chúng ta hãy là người mang lại những nét mực đẹp nhất cho con chúng ta.


Đây là khía cạnh nhỏ trong gia đình mà Long cảm nhận được và còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý thêm.

11 views1 comment