Căng thẳng là gì?


Vô vàn những nghiên cứu về căng thẳng được thực hiện trong hàng trăm năm qua. Một số lý thuyết hiện đã được kiểm chứng và chấp nhận; những lý thuyết khác vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và tranh luận.


Đón đọc trong thời gian tới...

12 views0 comments