top of page

Giúp đỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp đang bị stress


Một bàn tay nâng đỡ khi mọi thứ trở nên khó khăn


Lyra không nhận ra sự thay đổi ở Cassie. Bạn của cô luôn vui vẻ và hay nói chuyện, nhưng gần đây Cassie trở nên cáu kỉnh và hay buông thả.


Cassie luôn là người đầu tiên công ty và là người cuối cùng rời bàn làm việc. Nhưng sau đó cô ấy bắt đầu đi làm muộn hơn, và ngày càng muộn hơn, vội vã hơn vào cuối ngày.


Đón đọc...

13 views0 comments
bottom of page