Hiệu suất làm việc của bạn như thế nào?


Khi muốn hoàn thành nhiều việc, đa số chúng ta chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian hơn để làm việc,, dời deadline và thực hiện nhiều tác vụ hơn.


Mặc dù những giải pháp này có thể tích cực trong ngắn hạn, nhưng chúng không bền vững về lâu dài. Không lâu sau, cách tiếp cận này trở thành một lối sống, dẫn đến mức độ căng thẳng cao và cuối cùng là năng suất suất trở nên kém đi.


Đón đọc trong thời gian tới...

8 views0 comments