Khả năng quản lý thời gian của bạn tốt đến mức nào?


Khám phá các công cụ quản lý thời gian tối ưu cho bạn


Bạn thường xuyên thấy thiếu thốn thời gian? Hàng tuần, hàng ngày, hay hàng giờ? Đối với nhiều người, thời gian dường như không bao giờ đủ để hoàn thành mọi việc.


Khi bạn biết cách quản lý thời gian, bạn sẽ kiểm soát được mọi thứ.

20 views0 comments