top of page

Logic của sự ngụy biệnPhát hiện lập luận không trung thực và tránh gây hiểu lầm cho người khác


Trong một nghiên cứu được thiết kế bởi một học giả nổi tiếng để kiểm tra tác động của hình ảnh dễ chịu đối với động lực làm việc, các nhân viên đã được cho xem hình ảnh các con vật nhỏ và cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong năm phút đầu tiên tại nơi làm việc.


"Thật đáng kinh ngạc, kết quả cho thấy lợi nhuận tăng 10% trong quý đầu tiên và thu nhập kỷ lục trong suốt một năm. Vì vậy, cho nhân viên thấy những hình ảnh dễ chịu là một cách tuyệt vời để tăng động lực và cải thiện năng suất."

21 views0 comments
bottom of page