top of page

Mô hình Lãnh đạo " lấy hành động làm trung tâm"


Mô hình lãnh đạo " lấy hành động làm trung tâm" là gì?


Mô hình lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm (được gọi tắt là ACL) là một mô hình đã chuyên gia lãnh đạo, John Adair được giới thiệu lần đầu vào năm 1973.

Nó nhấn mạnh, trong quá trình quản lý, nhà lãnh đạo cần phải có cân bằng các hoạt động, bao gồm BA HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

  • Nhiệm vụ/Công việc:Hoạt động trong công việc nhằm đạt mục tiêu của đội.

  • Xây dựng đội nhóm:Hoạt động phát triển và xây dựng đội ngũ, để đảm bảo và nâng cao hiệu quả.

  • Phát triển Cá nhân tiềm năng:Giúp đỡ cá nhân phát triển hết tiềm năng của họ trong công việc.

Những hoạt động này được minh họa bằng 3 vòng tròn giao thoa nhau, như hình 1.


Các vùng tối trong hình 1 minh họa đặc điểm: kết quả một hoạt động phụ thuộc vào kết quả của một hoặc cả hai hoạt động còn lại. Vì vậy, để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, bạn phải cân bằng các hành động của mình trên cả ba lĩnh vực chính như trên.


Trong thực tế, đạt được sự cân bằng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ví dụ, bạn có thể phải đối mặt với áp lực lớn để đạt được mục tiêu bán hàng hoặc sản xuất. Nhưng nếu bạn ưu tiên Nhiệm vụ/công việc mà gây bất lợi cho Đội nhómCá nhân đang nỗ lực để đạt được nó, các vấn đề có thể phát sinh trong những lĩnh vực bị bỏ quên đó.


Ví dụ: giả sử rằng nhóm của bạn làm việc tốt cùng nhau, nhưng một người trong nhóm đang bị chậm tiến độ. Kết quả là, năng suất làm việc giảm sút, nhóm trễ deadline và tinh thần của cả nhóm sa sút. Ở đây, vấn đề với các cá nhân đang ảnh hưởng xấu đến Nhiệm vụ/công việc cũng như tinh thần toàn đội. Bây giờ, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là người lãnh đạo nhưng lại không nói rõ cho mọi người Nhiệm vụ/Công việc của nhóm. Dù cho các thành viên trong nhóm của bạn có kỹ năng cao và làm việc rất ăn khớp với nhau, nhưng tiến độ rất chậm vì không ai trong số họ chắc chắn về những gì họ cần đạt được. Trong ví dụ này, cả hai yếu tố cá nhân và nhu cầu của đội đã đạt được, nhưng yếu tố công việc đang bị bỏ qua.Bởi vậy, nếu đội ngũ nhân viên không được giải thích về mục tiêu của nhiệm vụ, họ đang đi dần về thất bại.


Áp dụng Mô hình lãnh đạo " lấy hành động làm trung tâm" vào thực tế


Lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm rất dễ sử dụng và nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mọi tình huống lãnh đạo. Có ba giai đoạn đối với mô hình: phát triển các kỹ năng lãnh đạo cốt lõi của bạn, tập trung vào ba lĩnh vực trách nhiệm chính và điều chỉnh mô hình phù hợp với hoàn cảnh của bạn. ( còn tiếp)

171 views0 comments
bottom of page