Mô hình kinh doanh Canvas


Hiểu điều gì làm cho công ty của bạn thành công


Bạn có biết mô hình kinh doanh của công ty bạn là gì không? Bạn hiểu nó đến mức nào? Và tại sao điều này lại quan trọng?


Mô hình kinh doanh của một công ty xác định cách nó tạo ra doanh thu, hoạt động thành công và tạo ra lợi nhuận. Nếu mô hình kinh doanh của công ty bạn đã lỗi thời hoặc không phù hợp với thị trường, thì nó có khả năng thất bại.


Hiểu được mô hình kinh doanh của công ty bạn là một phần quan trọng trong việc phát triển ""nhận thức thương mại"" mà bạn cần để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đưa ra quyết định tốt và được biết đến như một nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong tổ chức của bạn.


Bài viết này khám phá một mô hình hữu ích mà bạn có thể sử dụng để suy nghĩ về mô hình kinh doanh của mình."

7 views0 comments