Quản lý trong một Tổ Chức Ma TrậnCộng tác với những người quản lý khác


Roberta là giám đốc kinh doanh của một công ty kinh doanh du thuyền sang trọng đa quốc gia. Cô ấy báo cáo với hai nhà quản lý - Fabio, giám đốc quốc gia Ý và Sara, giám đốc sản phẩm toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ.


Fabio phụ trách việc bán hàng và tiếp thị bằng tiếng Ý, trong khi Sara dạy cô ấy chi tiết về chủng loại sản phẩm và điều phối việc phân phối sản phẩm. Fabio cũng quản lý cô ấy từ góc độ việc làm địa phương, nhưng Fabio và Sara cùng nhau tiến hành đánh giá hiệu suất của cô ấy.


Roberta đang làm việc trong một tổ chức ""quản lý ma trận"". Fabio và Sara cần biết cách quản lý cô ấy để cô ấy nhận được lợi ích từ sự hỗ trợ của cả hai, mà không bị quá tải bởi những yêu cầu công việc.

3 views0 comments