Quản lý bởi Wandering Around (MBWA)


Giữ ngón tay của bạn đúng nhịp


Bạn có thể ở cùng tòa nhà với người quản lý của mình, nhưng bạn có thường xuyên gặp người đó không?


Okay, bạn sẽ thấy họ bất cứ lúc nào khi nhìn qua những khung kính văn phòng họ, nhưng bao lâu thì bạn có cơ hội ngồi lại với họ và thực sự trò chuyện? Mỗi tuần một lần? Mỗi tháng một lần? Ít hơn thể?


Một người quản lý như vậy có vẻ xa cách, khó tiếp cận và thậm chí là đáng sợ. Một người quản lý khác có thể trở thành một nhà quản lý được ngưỡng mộ vì sự khôn ngoan và hiểu biết, và một người gắn bó và kết nối với mọi người xung quanh. Bạn muốn trở thành người nào?

2 views0 comments