Profile

Join date: Jan 26, 2021

About
39 Likes Received
5 Comments Received
0 Best Answer

Nhân Pháp Địa

Địa Pháp Thiên

Thiên Pháp Đạo

Đạo Pháp Tự Nhiên


人法地

地法天

天法道

道法自然


Đạo Đức Kinh - Chương 5

D
Duy Nguyen

Duy Nguyen

Editor
More actions