top of page

Quản lý đội ngũ

Những kỹ năng cần rèn luyện để trở thành nhà quản lý xuất sắc

Cho dù đang chuẩn bị để trở thành nhà quản lý hay đã quản lý đội ngũ trong nhiều năm, bạn vẫn có thể học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ. Khởi đầu tốt nhất chính là tìm hiểu để đánh giá được kỹ năng quản lý của bạn ở thời điểm hiện tại đã tốt đến mức nào, bằng cách sử dụng các bài test của chúng tôi.

Sau đó, hãy học hỏi từ nguồn kiến thức của chúng tôi để xây dựng đội ngũ phù hợp với nhu cầu của bạn, tận dụng tiềm năng tốt nhất từ ​​nhân viên thông qua động lực nhóm và giúp họ gắn bó lâu dài dựa trên sự ủy quyền.

Bộ kiến thức về Quản lý đội ngũ

Kiến thức khởi đầu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Quản lý đội ngũ - hãy Bắt đầu với bài viết này

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Kỹ năng con người cốt lõi của bạn có tốt?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Quản lý trong một Tổ Chức Ma Trận

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Quản lý bởi Wandering Around (MBWA)

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Các kỹ năng cốt lõi cần thiết để quản lý đội ngũ

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

4 4 chiều hướng quản trị của Birkinshaw

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

Chuyển sang vai trò quản lý đầu tiên của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

9

Hỗ trợ thành viên của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

3

Kỹ năng quản lý đội ngũ của bạn tốt đến đâu?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Những vai trò quản lý của Mintzberg

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Gặp gỡ nhóm mới của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

7 bất ngờ cho nhà quản lý mới

Hiểu về Động lực nhóm

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Quản lý đội ngũ - hãy Bắt đầu với bài viết này

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

8

Kỹ năng con người cốt lõi của bạn có tốt?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Quản lý trong một Tổ Chức Ma Trận

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Quản lý bởi Wandering Around (MBWA)

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Các kỹ năng cốt lõi cần thiết để quản lý đội ngũ

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

4 4 chiều hướng quản trị của Birkinshaw

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

10

Chuyển sang vai trò quản lý đầu tiên của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

9

Hỗ trợ thành viên của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

3

Kỹ năng quản lý đội ngũ của bạn tốt đến đâu?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Những vai trò quản lý của Mintzberg

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Gặp gỡ nhóm mới của bạn

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

7 bất ngờ cho nhà quản lý mới

bottom of page